کمک به نیازمندان شیراز

پرداخت صدقه اینترنتی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هزینه کرد کمک ها  با ما، در “تماس باشید” . شماره تماس: 07137360050

به نیازمندان کمک کنید

پرداخت صدقه به فقرا - کودکان بی سرپرست - زنان بی سرپرست و تمام نیازمندان کمک نقدی و یا غیر نقدی کنید.