مقالات

بایگانی برچسب برای دعای عقیقه

عقیقه چیست؟ + آداب عقیقه + دعای عقیقه + مراکز قبول عقیقه

عقیقه چیست؟ + آداب عقیقه + دعای عقیقه + مراکز قبول عقیقه

عقیقه چیست؟ + قیمت عقیقه در سال ۹۸ + هزینه عقیقه در شیراز عقیقه چیست؟ یکی از سنت های اسلامی درباره نوزادان عقیقه کردن است. یعنی سر بریدن حیوانی برای تولد فرزند و توزیع گوشت…